Ten Bogaerde wordt Mondieu | Ten Bogaerde sera Mondieu

mondieu

Wij zijn gesloten tot half maart wegens verandering van interieur en concept. Meer nieuws binnenkort.
-
Le restaurant sera fermé jusqu’ à mi mars a cause des transformations de l’ interieur et de formule. Plus d’infos suivent.
-
The restaurant will be closed until half of march due to transformations of interior and concept. More info to come soon.

Ten Bogaerdelaan 10 | 8670 Koksijde | +32 58 62 00 00